Scientific NameCommon NameCB/WCPriceSex
Polypedates otilophusBorneo Eared Tree FrogCB20 £60 eachUnsexed
Dendrobates tinctorius azureusBlue Dart FrogCB20£85 eachUnsexed
Epipedobates tricolorPhantasmal Dart Frog
CB20£35 eachUnsexed
Ceratophrys sp.Green Horned FrogCB20£40Unsexed
Ceratophrys sp.Four Spot Horned FrogCB20£40Unsexed
Trachycephalus resinifictrixAmazon Milk FrogCB21£40Unsexed
Litoria caeruleaWhites Tree FrogCB21£35 eachUnsexed
Pleurodeles waltlSpanish ribbed NewtCB20£25 eachUnsexed
Ambystoma mexicanumAxolotl wild typeCB20£25Unsexed